VIKTIG INFORMATION om Coronaviruset Verksamheten hålls utomhus

Styrelsen har tillsammans med föreningens instruktörer beslutat att större delen av verksamheten ska hållas utomhus med anledning av Coronaviruset och risken för smittspridning. Det kommer endast erbjudas karateträning under resterande del av terminen.

Vi håller oss uppdaterade kommer avvakta utvecklingen av spridningen samt också ta hänsyn till de rekommendationer som ges, men hoppas förstås på att höstterminen kan sätta igång med ordinarie träningar såsom Säckpasset och många fler karatepass per vecka.

Terminen förlängs till 30 juni. Ni som är intresserade av sommarträning uppmanar vi att kontinuerligt hålla koll på hemsidan, mejl och våra sociala mediekanaler Facebook och Instagram för att ta del av eventuella pass som läggs ut. Du som har tillgång till lokalen genom en låstagg går det bra att träna i egen regi. Tänk dock på att göra rent redskap efter dig och var noga med din egen hygien – tvätta händer och fötter, sprita gärna. Besök oss INTE om du har halsont, snuva, feber eller huvudvärk.

Har du ytterligare frågor ber vi er kontakta föreningens ordförande Gunilla Kanrell på telefon 0708-399201

Vänligen Styrelsen Örebro Kyokushin