VIKTIG INFORMATION om Coronaviruset Verksamheten gör uppehåll

Presenterad

Styrelsen har idag den 23/3, tillsammans med föreningens instruktörer beslutat att all vår verksamhet ska göra ett uppehåll med anledning av Coronaviruset. Genom detta beslut hoppas vi kunna bidra till en minskning av smittspridningen.

Vi kommer pausa all verksamhet under hela april månad och därefter ta ett nytt beslut beroende på hur det ser ut då. Vi följer naturligtvis utvecklingen och fattar nödvändiga beslut utifrån myndigheternas rekommendationer. Vi kommer inte ha några läger under vårterminen och vi ställer också in graderingen.

Eftersom Riksidrottsförbundet och Svenska Budo- och Kampsportsförbundet rekommenderar föreningar att bedriva sin verksamhet utomhus i den mån det går kommer vi erbjuda utomhusaktiviteter som är knutna till vår föreningsverksamhet. Vi uppmanar er därför att kontinuerligt hålla er uppdaterade via hemsidan, mejl och våra sociala mediekanaler Facebook och Instagram för att ta del av löpande information som berör verksamheten. För dig som har tillgång till lokalen genom en låstagg går det bra att träna i egen regi. Tänk dock på att göra rent redskap efter dig och var noga med din egen hygien – tvätta händer och fötter, sprita gärna. Besök oss INTE om du har halsont, snuva, feber eller huvudvärk.

Har du ytterligare frågor ber vi er kontakta föreningens ordförande Gunilla Kanrell på telefon 0708-399201

Vänligen Styrelsen Örebro Kyokushin

Karateträningen startar 4:e maj – utomhus

Styrelsen har beslutat att hålla verksamheten stängd för träning inomhus i grupp under hela april pga Coronaviruset. Vi kommer däremot öppna karateträningen med start 4 maj med två pass per vecka på måndagar och onsdagar kl.18.00-19.20. Träningen kommer BARA bedrivas utomhus med bra avstånd till varandra och inga parövningar. Barn och vuxna kommer träna tillsammans och vi rekommenderar kläder efter väder samt skor för utomhusbruk. Yttersta lagret av kläderna ska vara karatedräkt, eventuellt kan en vindjacka bäras som yttersta lager. Samling sker utanför karateklubben innan varje pass. Har du en egen låstagg är du förstås välkommen att träna inomhus de tider du vill.

Terminen kommer också att förlängas med hela juni månad för att kompensera för det man förlorat under våren. Varmt välkommen till vårens utomhusträning!

Vänligen Styrelsen