Gradering vuxna

Till alla karatetränande på Budohuset Örebro Kyokushin. Som ni vet har vi pausat all vuxenträning i november. Barn och juniorer kör enligt ett anpassat schema och vuxna nybörjare samt 10:e kyu erbjuds utomhusträning.
Vi vill förstås göra det rätta för att minska spridning av smitta samtidigt som värdet av motion och stimulans är stort. Styrelsen och tränargrupperna träffas regelbundet(digitalt)och diskuterar olika lösningar. Just nu hoppas och tror vi att detta är rätt, men förutsättningarna kan komma att ändras och då får vi fatta nya beslut.
I slutet av varje termin har vi normalt sett en gradering där man får visa vad man kan samt visa prov på god kämpaanda och vilja. Förra terminen uteblev graderingen pga pandemin. Nu riskerar vi tyvärr att hamna i samma läge igen. Vi har idag diskuterat detta i gruppen med dangraderade(svartbälten) och tagit beslut om följande:
Gradering för nybörjare samt 10:e kyu kommer genomföras den 12/12 kl.12.00 på klubben.
Gradering för barn och juniorer kommer genomföras den 11/12 samt 12/12(mer info kommer!)
Gradering för högre grader KAN komma att genomföras 12/12 förutsatt att restriktionerna släpps. Vi har också diskuterat alternativet att genomföra den graderingen januari eller februari och eventuellt senarelägga sparringen till maj eller låta säckronder ersätta sparringen.
De som graderar nu i december kommer få genomföra någon form av fysisk utmaning, eventuellt säckronder för att undvika fysisk kontakt.
Du som vill gradera ska ha fått klartecken från din Sempai eller Sensei i vanlig ordning. Vi hoppas att ni orkar hålla i och träna på. Det kommer en tid efter pandemin, nu ska vi hålla i och hålla ut och ta oss igenom detta!
Har du frågor om egen träning, gradering, tillgång till lokalen mm ring Sensei Gunilla 0708-399201 eller kontakta via Messenger