Vårterminen 2023 fortsättningsgrupp karate

Vårterminen för fortsättningsgruppen startar mån 16/1 för alla enligt schema (se träningstider). För att träna i avancerade karategruppen för vuxna behöver du ha graderat minst en gång.