Kyokushin historia

Do you want to pass the IT exam quickly? Here are the latest PDF exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and more. Want to know more? Details click:


cisco 500-451 pdf 
300-085 exam dumps 
70-533 exam pdf 
ccna C4040-109
book
 

cisco-catalog 
http://www.itexamwin.com/ 
cisco 
study 200-105 dump 
http://www.itcertwin.com/ 
ccna 1Z0-061 pdf 
cisco 350-080 exam download 

These materials will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the exam.

500-451 exam dumps 
000-221 dumps pdf 
ccnp 200-120 pdf 
000-977 exam pdf 
100-105 pdf download 
C4090-450 exam pdf 
1Z0-052 exam materials 
1Z0-042 study guide 
70-680 exam pdf 
70-461 exam dumps 
200-001 pdf 
1Z0-043 pdf 

Want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.

http://www.itexamlibrary.com/ 
ccnp cisco 
642-832 dumps 
cisco 70-697 exam guide 
70-432 exam meterial 
70-533 exam guide 

itexamlibrary.com offers a wide range of IT certification exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, and more, that will get you through your exams quickly.

642-813 exam pdf 
200-101 exam pdf 
640-802 exam pdf 
642-892 exam pdf 
1z0-450 exam pdf 
1z0-055 exam pdf 

This exam materials will improve your pass rate.

642-902 dumps pdf 
http://www.itexamnow.com 
640-553 exam dumps 
648-375 dumps pdf 
400-051 exam guides 
70-642 dumps pdf 

If you buy these certification training exams, you will quickly pass the IT certification exams

100-105 exam guide 
70-432 pdf 
70-640 exam dumps 
070-640 exam pdf 
400-101 exam questions 
70-532 exam pdf 
1Z0-808 exam pdf 
EX200 exam pdf 
070-642 exam pdf 

Itexamlibrary provides high quality IT Certification exam dumps and latest pdf materials.

642-996 pdf download 
1Z0-851 exam pdf 
100-101 dumps pdf 
1Z0-051 exam vce 
642-997 exam pdf 
PMP exam pdf 
cisco-catalog 
640-692 exam guide 

About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.

200-125 pdf dumps
300-115 dumps
cisco 300-075 vce
cisco 300-115
1Z0-590 questions
300-320 dumps pdf
500-051 dumps pdf
300-101 Exam braindumps
300-206 exam braindumps
300-075 exam pdf
200-125 ccna routing and switching
400-101 study pdf dumps
200-125 practice questions
70-534 pdf exam questions
cisco 200-125 book
200-125 pdf
turbotax sale
300-075 dumps exam
810-403 exam pdf

Karate” är en kombination av två Japanska ord, ”Kara” Image som betyder tom eller öppen och ”TeImage, som betyder hand, och används därför för att beskriva en stil av obeväpnad strid. Det är generellt accepterat att Karatens ursprung är från Indien (525 e.Kr.). Daruma (en buddistisk munk) studerade djurs och insekters attack tekniker och naturens krafter, och, då han kombinerade dessa med en speciell andningsteknik, skapade han grunden för ett legendariskt system av obeväpnad strid och mental koncentration. Daruma skapade i Kina Shao-Lin templet i Honan provinsen och i det klostret instruerade han andra munkar i hans speciella stil i obeväpnad strid.

Systemet som utvecklades vid templet spreds gradvis genom Asien, Okinawa, Korea och Mongoliet. 1130 e.Kr., hade delar av detta system integrerats i de inhemska militära discipliner i geografiskt och kulturellt isolerade Japan.

Asiatiska stridskonster var lärda och förbättrade i hemlighet, då deras utövande var förbjudet i olika regioner. Konsekvensen blev att, olika regionala och familjebaserade stilar och skolor utvecklades, en av dessa var Kempo stilen från Okinawa.

1901, lärdes Kempo ut öppet I Okinawa, och 1916, demonstrerades det i Japan av mästare Gichin Funakoshi. Där, under namnet Karate, förbättrades praktiska tillämpningar av systemet och förenades med Zen-baserad filosofi av Japanska discipliner. Karatens popularitet både som en kampsport och sport spreds fort i Japan och i världen, vilket bidrog till utvecklandet av olika system och skolor.


Kyokushin Karate
 är en disciplin där utövare kan hitta ledtrådar för att hjälpa dem i deras egen spirituella utveckling. Det är även en kampsport, som omger filosofiska funderingar om liv och död, kamp och överlevnad. Det är en praktisk form av självförsvar, med betoning på (i början) sparkar, slag, blockeringar och kroppsrörelser. Det är en intensiv aktivitetsom direkt ärfördelaktigt för mental och fysisk kondition.

Kyokushin” omfattas av två Japanska ord, ”Kyoku” Image (ytterst, extrem) och ”Shin” Image (verklighet eller sanning). Hela namnet är Kyokushin KaiKan, där ”Kai” Image betyder möte, förena eller förbinda och ”Kan” Image skola/byggnad. Den officiella gi (Karate dräkt) som används av Kyokushin utövare har ordet Kyokushinkai inbrodderat på vänster sida av gi-jackan, denna kalligrafi kallas ”Kanji” Image . Den internationellt erkända symbolen för Kyokushin Karate, ”Kanku” Image, härstammar från katan Kanku Dai Image. Kanku kata bokstavligt översatt betyder ”himmelsbetraktande form”. Katan börjar med att man håller upp händerna och låter pekfingrarna och tummarna vidröra varandra. Blicken riktas sedan genom mitten, möjligen mot månen, för att framkalla andlig och kroppslig förening. Spetsarna i Kanku-symbolen visar fingrarna och symboliserar det slutgiltiga eller höjdpunkten. De tjockare delarna visar handlederna och symboliserar kraft eller styrka, mitten visar öppningen mellan handlederna och symboliserar oändligheten eller djup. Den inre och yttre cirkeln symboliserar kontinuiteten och den cirkulära rörelsen.

När man tränar Kyokushin Karate får man öva grundtekniker (Kihon), rörelsemönster (Kata) och sparring (Kumite). Grundtekniker varvas med fysiska övningar. Efter första graderingen får du delta i en mycket mer varierad träning där bland annat sparring ingår. Inom Kyokushin är bältesfärgerna följande: vitt, orange, blått, gult, grönt, brunt och svart.